ABBS 论坛       
首页动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历 品房  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 留学  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
回复: UCL Bartlett School 介绍   [精华]
ben_gx
Moderator

发贴: 10377
2002-10-01 04:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
今天参加了他们workshop。他们的设备之齐全让我非常惊讶。从榔头到各式的凿子,锯子,开槽机,塑封机,弯塑料板的,钻洞的,电锯,打磨机,除了这个木工车间,另外有一个非常邦的金工车间,亲眼见到一英寸的钢管在二十秒内被锯断,直径9毫米的钢棍可以用设备拗弯。真是一个杀人灭口、毁尸灭迹的好地方。


人气 标题 作者 字数 发贴时间
10371 UCL Bartlett School 介绍 howasleep 525 2002-09-28 18:13
1497 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 205 2002-10-17 18:23
1493 回复: UCL Bartlett School 介绍 小南瓜巫婆 131 2002-10-16 11:49
1493 回复: UCL Bartlett School 介绍 fly in wind 115 2002-10-16 07:24
1622 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 35 2002-10-15 08:14
1475 回复: 回复: UCL Bartlett School 介绍 G21studio 98 2002-12-30 03:51
1477 回复: UCL Bartlett School 介绍 fly in wind 142 2002-10-14 01:03
1473 回复: UCL Bartlett School 介绍 clare 115 2002-10-13 18:21
1482 回复: UCL Bartlett School 介绍 一意孤行 39 2002-10-13 18:04
1464 回复: UCL Bartlett School 介绍 小南瓜巫婆 46 2002-10-13 16:30
1474 回复: 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 110 2002-10-15 08:15
1492 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 228 2002-09-28 18:41
1547 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 452 2002-09-28 18:23
1498 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 183 2002-09-28 18:27
1475 回复: UCL Bartlett School 介绍 小南瓜巫婆 125 2002-10-17 22:58
1471 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 293 2002-09-28 18:35
1482 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 282 2002-09-28 18:50
1480 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 318 2002-09-28 18:58
1460 回复: 回复: UCL Bartlett School 介绍 vuvu 482 2003-01-30 01:19
1468 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 264 2002-09-28 19:05
1476 回复: UCL Bartlett School 介绍 阿蘑 22 2002-09-28 21:40
1491 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 190 2002-09-29 07:33
1474 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 138 2002-09-29 07:36
1481 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 559 2002-09-29 07:47
1468 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 265 2002-09-29 07:51
1467 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 64 2002-09-30 18:36
1504 回复: UCL Bartlett School 介绍 Rickey 41 2002-10-17 22:58
1467 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 110 2002-09-30 18:14
1480 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 281 2002-10-01 04:07
1474 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 71 2002-12-30 20:51
1464 回复: UCL Bartlett School 介绍 Hokkido 111 2002-12-31 01:57
1470 回复: UCL Bartlett School 介绍 jyj621 145 2002-11-13 17:16
1485 回复: UCL Bartlett School 介绍 Hokkido 272 2002-12-30 02:34
1465 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 46 2003-01-30 21:16
1514 UCL Bartlett School M.arch介绍 ben_gx 857 2003-03-03 12:46
1468 回复: UCL Bartlett School 介绍 安祖 50 2002-10-16 09:26
1472 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 247 2002-10-13 04:17
1461 回复: UCL Bartlett School 介绍 小南瓜巫婆 62 2002-10-17 09:05
1458 回复: UCL Bartlett School 介绍 小南瓜巫婆 31 2002-10-17 09:07
1466 回复: UCL Bartlett School 介绍 ben_gx 30 2002-10-16 22:40
1474 回复: UCL Bartlett School 介绍 howasleep 196 2002-10-16 20:26

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.