ABBS 论坛    
>>> 造价工程师考试培训 免费试听
  
首页动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历 品房  

» ABBS 论坛 » 造价工程师论坛 » 沙龙  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧   [精华]
不黑的猫传奇


发贴: 54
2010-10-31 21:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
lvshaofeng wrote:
好久没上论坛了,怎么来了这么多在校生呀!刚刚回了个女学生的!这块又来个围城!等你毕业了好说!

呵呵。。貌似我没见你回复的多有水平的帖子吧。
1:从你的语句当中,看出你对学生的多少的不屑。如果不满的话,你可以另外开一个贴。教教我们这些“在校生”。这样我会对你感激不尽。
2:我毕业不毕业和我这帖子并没有实质上的关系,我只想展现我真实的一面。试问,我在帖子里不说。谁知道我“在校生”???
3:我很看不起这种带着有色眼镜看人的“人”。如果你如拈字儿前辈那么有水平。你说这个话我虚心接受。毕竟他是我的“老师”。你呢,不好意思。我不认识你。要不你也可以从现在开始让我“认识”你。让我也心服口服的叫你一声老师。否则别拿这种不屑的语气来说话!人气 标题 作者 字数 发贴时间
3755 走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 905 2010-05-24 20:01
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 520 2010-05-24 22:12
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 402 2010-06-07 18:21
18 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lc99500 75 2010-06-08 09:04
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 157 2010-06-08 12:28
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 462 2010-06-12 19:18
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 建工郎 519 2010-06-14 14:03
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 231 2010-06-16 20:04
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 582 2010-06-19 16:13
12 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 723949006 15 2010-06-28 12:38
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 148 2010-08-26 23:40
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 guxi 21 2010-08-27 10:26
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lvshaofeng 78 2010-08-27 13:49
13 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 guxi 61 2010-05-25 06:27
12 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 672 2010-08-31 23:49
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 216 2010-09-10 17:46
14 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 333 2010-10-05 00:06
18 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 575 2010-10-23 12:40
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 shaolinsi 755 2010-10-30 09:32
15 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lvshaofeng 992 2010-10-31 18:08
16 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 362 2010-10-31 21:57
8 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 241 2010-11-09 00:17
12 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 yunandyang 60 2010-11-10 21:10
14 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 yunandyang 45 2010-11-10 21:15
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 平凡路 8 2010-11-11 12:43
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 274 2010-11-24 21:41
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 585 2010-05-25 12:33
7 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 22 2010-12-10 23:29
14 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 黄泊源 99 2010-12-12 15:01
7 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 56 2010-12-12 23:01
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 wikiting 268 2010-12-13 10:02
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 232 2010-12-19 22:17
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 312 2011-01-07 23:59
18 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 444 2011-01-28 23:39
16 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 15 2011-04-04 21:42
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 305 2010-05-26 15:57
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lc99500 176 2010-05-27 14:04
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 paywn 5 2010-05-26 16:02
7 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 285 2010-05-27 16:42
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 277 2010-05-31 22:07
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 造价师 349 2010-06-06 16:39
16 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 agang 101 2010-06-01 16:38
8 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lc99500 171 2010-06-02 16:29
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 524 2010-06-04 09:23

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.