ABBS 论坛    
>>> 造价工程师考试培训 免费试听
  
首页动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历 品房  

» ABBS 论坛 » 造价工程师论坛 » 沙龙  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧   [精华]
不黑的猫传奇


发贴: 54
2010-05-27 16:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
感谢超哥,以及楼上的一些朋友们的回帖。
黑猫也就是带着一个好的意愿,可是自身眼界和能力实在有限。许多东西也只能在脑子里列个条条框框什么的。具体好的一些方法也同样在寻找当中。
我们的核心竞争力在哪里,我们的出路在哪里,怎样跳出固有的一个思维模式。
应该带着一个怎样的目标?让我们在未来的竞争中凸显优势,这是我们每个造价人都需要思考的问题。

我想说的是,不管是刚进入到这个行业还是已经进入到这个行业而没有一些管理意识的人。在这样一个缺乏管理型人才的社会当中。将管理提前引入到一个学习状态中,是否是一种好的选择呢?打造一个更加“全面化”的造价人,纵向与横向的发展。人气 标题 作者 字数 发贴时间
3755 走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 905 2010-05-24 20:01
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 520 2010-05-24 22:12
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 402 2010-06-07 18:21
18 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lc99500 75 2010-06-08 09:04
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 157 2010-06-08 12:28
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 462 2010-06-12 19:18
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 建工郎 519 2010-06-14 14:03
5 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 231 2010-06-16 20:04
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 582 2010-06-19 16:13
12 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 723949006 15 2010-06-28 12:38
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 148 2010-08-26 23:40
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 guxi 21 2010-08-27 10:26
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lvshaofeng 78 2010-08-27 13:49
13 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 guxi 61 2010-05-25 06:27
12 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 672 2010-08-31 23:49
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 216 2010-09-10 17:46
14 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 333 2010-10-05 00:06
18 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 575 2010-10-23 12:40
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 shaolinsi 755 2010-10-30 09:32
15 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lvshaofeng 992 2010-10-31 18:08
15 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 362 2010-10-31 21:57
8 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 241 2010-11-09 00:17
12 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 yunandyang 60 2010-11-10 21:10
14 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 yunandyang 45 2010-11-10 21:15
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 平凡路 8 2010-11-11 12:43
6 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 274 2010-11-24 21:41
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 585 2010-05-25 12:33
7 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 22 2010-12-10 23:29
14 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 黄泊源 99 2010-12-12 15:01
7 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 56 2010-12-12 23:01
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 wikiting 268 2010-12-13 10:02
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 232 2010-12-19 22:17
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 312 2011-01-07 23:59
18 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 444 2011-01-28 23:39
16 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 15 2011-04-04 21:42
11 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 305 2010-05-26 15:57
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lc99500 176 2010-05-27 14:04
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 paywn 5 2010-05-26 16:02
7 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 285 2010-05-27 16:42
9 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 277 2010-05-31 22:07
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 造价师 349 2010-06-06 16:39
16 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 agang 101 2010-06-01 16:38
8 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 lc99500 171 2010-06-02 16:29
10 Re:走出我们的“围城”-----------凝聚大家的智慧 不黑的猫传奇 524 2010-06-04 09:23

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.