ABBS 论坛       
首页动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历 品房  

» ABBS 论坛 » 建筑旅游与摄影 » 旅游风光  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:布拉格   [精华]
yong_ka


发贴: 794
2003-11-21 03:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 yong_ka 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
11月的布拉格已经很冷,最后一天晚上同学建议去剧院而代替在外面扫街.听到了莫扎特为布拉格而写的Don Giovani. 这就是第三个值得去的地方,音乐对捷克人的重要性不亚于啤酒好像奥地利人一样,有句话说‘每个捷克人都是音乐师‘。在布拉格可以找到很多剧院,包括木偶剧场
布拉格的记忆不仅是美丽的异域风光,更是浓郁的人文情怀。布拉格适合小资情侣:)


yong_ka edited on 2003-11-21 04:14

人气 标题 作者 字数 发贴时间
37101 布拉格 yong_ka 5 2003-11-20 20:39
4074 Re:布拉格 yong_ka 8 2003-11-20 21:25
4016 Re:布拉格 yong_ka 10 2003-11-21 07:41
45 Re:布拉格 紫色的雪 3 2006-02-28 16:13
41 Re:布拉格 紫色的雪 4 2006-02-28 16:20
38 Re:布拉格 紫色的雪 55 2006-02-28 16:25
34 Re:布拉格 大漠绿洲 7 2006-12-19 11:57
33 Re:布拉格 艺品筑 5 2006-12-19 12:27
104 Re:布拉格 box2001 2289 2007-01-10 18:02
44 Re:布拉格 lidongping 34 2007-09-13 13:43
26 Re:布拉格 Flybaeagle 37 2007-09-13 22:10
44 Re:布拉格 彼得■阿兹■ 15 2007-09-13 23:40
30 Re:布拉格 Anony 5 2007-09-14 11:42
4001 Re:布拉格 yong_ka 70 2003-11-21 07:49
35 Re:布拉格 sea27 5 2005-04-02 15:19
45 Re:布拉格 leonie 79 2008-02-01 15:52
52 Re:布拉格 查询密码 7 2008-02-03 16:19
4006 Re:布拉格 yong_ka 16 2003-11-21 07:51
4002 Re:布拉格 yong_ka 1 2003-11-21 07:52
3983 Re:布拉格 yong_ka 22 2003-11-21 07:56
3990 Re:布拉格 yong_ka 30 2003-11-21 08:01
3995 Re:布拉格 yong_ka 29 2003-11-21 08:09
3986 Re:布拉格 yong_ka 15 2003-11-21 08:13
3983 Re:布拉格 yong_ka 134 2003-11-21 08:17
3984 Re:布拉格 yong_ka 250 2003-11-21 08:21
4029 Re:布拉格 sammas 22 2003-11-20 22:35
3970 Re:布拉格 yong_ka 19 2003-11-21 08:24
3992 Re:布拉格 yong_ka 8 2003-11-21 08:26
3984 Re:布拉格 yong_ka 13 2003-11-21 08:29
3984 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-21 08:33
3968 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-21 08:41
1424 Re:布拉格 红珊瑚 61 2003-12-04 11:19
3958 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-21 08:48
3958 Re:布拉格 yong_ka 36 2003-11-21 08:51
3947 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-21 08:55
33 Re:布拉格 kriss 54 2008-02-04 18:47
3938 Re:布拉格 yong_ka 47 2003-11-21 09:08
3936 Re:布拉格 yong_ka 20 2003-11-21 09:10
38 Re:布拉格 LOMO 83 2004-05-22 18:45
4019 Re:布拉格 yong_ka 368 2003-11-21 01:40
3886 Re:布拉格 815 21 2003-11-21 10:17
3626 Re:布拉格 yong_ka 158 2003-11-22 02:18
3858 Re:布拉格 s-wind28 24 2003-11-21 10:34
3586 Re:布拉格 收集今天 38 2003-11-22 02:35
3608 Re:布拉格 yong_ka 91 2003-11-22 04:19
3613 Re:布拉格 yong_ka 431 2003-11-22 04:15
3579 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-22 04:21
3575 Re:布拉格 yong_ka 1 2003-11-22 04:24
3579 Re:布拉格 yong_ka 14 2003-11-22 04:28
3577 Re:布拉格 yong_ka 47 2003-11-22 04:30
3569 Re:布拉格 yong_ka 17 2003-11-22 06:07
3560 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-22 06:18
4017 Re:布拉格 yong_ka 623 2003-11-21 03:09
3498 Re:布拉格 urban_ee 194 2003-11-22 16:28
3560 Re:布拉格 yong_ka 23 2003-11-22 07:26
3551 Re:布拉格 yong_ka 99 2003-11-22 07:45
3555 Re:布拉格 yong_ka 29 2003-11-22 07:56
3469 Re:布拉格 urban_ee 286 2003-11-22 16:19
2146 Re:布拉格 阿拉伯的劳伦斯 372 2003-11-29 19:58
39 Re:布拉格 森塔 106 2004-07-31 12:00
3323 Re:布拉格 yong_ka 19 2003-11-22 23:19
3332 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-22 23:28
3332 Re:布拉格 yong_ka 3 2003-11-22 23:31
3317 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-22 23:35
3304 Re:布拉格 yong_ka 16 2003-11-22 23:41
3298 Re:布拉格 yong_ka 14 2003-11-22 23:44
4015 Re:布拉格 yong_ka 174 2003-11-21 03:53
3291 Re:布拉格 yong_ka 77 2003-11-22 23:56
3305 Re:布拉格 yong_ka 3 2003-11-23 00:00
3285 Re:布拉格 yong_ka 39 2003-11-23 00:04
34 Re:布拉格 ming_w 93 2007-11-21 21:31
3282 Re:布拉格 yong_ka 23 2003-11-23 00:15
3268 Re:布拉格 yong_ka 48 2003-11-23 00:22
3264 Re:布拉格 yong_ka 31 2003-11-23 00:37
3251 Re:布拉格 yong_ka 9 2003-11-23 00:40
3259 Re:布拉格 yong_ka 12 2003-11-23 00:42
3243 Re:布拉格 yong_ka 11 2003-11-23 00:43
3241 Re:布拉格 yong_ka 13 2003-11-23 00:46
4045 Re:布拉格 yong_ka 10 2003-11-21 07:02
3255 Re:布拉格 yong_ka 12 2003-11-23 00:49
3251 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-23 00:50
3239 Re:布拉格 yong_ka 64 2003-11-23 00:58
2787 Re:布拉格 冒险彩虹719 129 2003-11-25 15:39
3237 Re:布拉格 yong_ka 4 2003-11-23 01:33
34 Re:布拉格 张二驴 60 2004-05-23 00:23
3227 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-23 01:35
3229 Re:布拉格 yong_ka 15 2003-11-23 01:37
3217 Re:布拉格 yong_ka 3 2003-11-23 01:39
3215 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-23 01:40
3231 Re:布拉格 yong_ka 1 2003-11-23 01:43
3244 Re:布拉格 yong_ka 745 2003-11-23 01:46
3993 Re:布拉格 yong_ka 77 2003-11-21 07:21
3220 Re:布拉格 yong_ka 72 2003-11-23 01:54
2957 Re:布拉格 收集今天 59 2003-11-25 00:46
2961 Re:布拉格 yong_ka 239 2003-11-25 04:36
2588 Re:布拉格 收集今天 215 2003-11-26 00:41
2726 Re:布拉格 少见多怪 45 2003-11-25 17:28
2705 Re:布拉格 dddhkdq 38 2003-11-25 18:04
2700 Re:布拉格 dddhkdq 20 2003-11-25 18:07
2668 Re:布拉格 禾大壮 17 2003-11-25 20:07
2426 Re:布拉格 陈子荣 4 2003-11-26 13:00
2421 Re:布拉格 blue_ljl 78 2003-11-26 13:10
2391 Re:布拉格 erictt 234 2003-11-26 14:55
2377 Re:布拉格 wshrf 12 2003-11-26 14:10
1955 Re:布拉格 kmwjq2003 53 2003-11-30 06:04
3994 Re:布拉格 yong_ka 25 2003-11-21 07:29
1501 Re:布拉格 wawa325 38 2003-12-04 01:50
1423 Re:布拉格 红珊瑚 22 2003-12-04 11:26
1390 Re:布拉格 北青萝 35 2003-12-04 12:32
842 Re:布拉格 没有表情 9 2003-12-14 10:00
42 Re:布拉格 deeper 33 2004-05-21 22:05
33 Re:布拉格 碧海孤星 10 2004-05-22 17:32
33 Re:布拉格 hahadream 7 2004-05-22 18:08
35 Re:布拉格 routoto 14 2004-05-22 22:43
67 Re:布拉格 fatrix 51 2004-05-23 00:29
32 Re:布拉格 cloudbank 8 2004-05-23 00:36
3981 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-21 07:31
46 Re:布拉格 zhaoweixing 20 2004-07-30 11:59
45 Re:布拉格 archerguozi 38 2004-08-02 23:35
56 Re:布拉格 LORDMTY 49 2005-04-03 00:27
39 Re:布拉格 matrixborn 65 2005-04-03 06:28
36 Re:布拉格 purered 37 2005-04-07 15:21
41 Re:布拉格 dqu 124 2005-04-07 15:56
44 Re:布拉格 yong_ka 57 2005-04-07 17:55
36 Re:布拉格 木木三 3 2005-11-08 00:21
35 Re:布拉格 天罡正气 1 2005-11-08 10:16
32 Re:布拉格 花自漂零水自流 13 2005-11-09 10:29
35 Re:布拉格 美国人123 15 2005-11-17 20:50

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.