ABBS 论坛    
  
首页动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历 品房  

» ABBS 论坛 » 建筑方案 » 住 宅  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:三月后即将破土动工的自建房
ahonglong


发贴: 79
2014-04-06 22:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xiyi wrote:
哗!这么便宜?我们这边单方人工造价都要450元/平方!你们这边300元/平方就可以包工包料了?

不知道你是怎么算的,22w/300平方=300元/平方????
还包工包料?你以为盖房子是卖白菜哦。。。人气 标题 作者 字数 发贴时间
17074 三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 228 2014-03-09 08:56
60 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 242 2014-03-09 11:03
36 Re:三月后即将破土动工的自建房 Mavericks918 76 2014-03-23 10:47
42 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 255 2014-03-29 17:37
33 Re:三月后即将破土动工的自建房 AAAAA007 99 2014-03-11 11:43
32 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 351 2014-03-11 16:00
30 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 252 2014-03-11 16:11
29 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 93 2014-03-11 16:03
34 Re:三月后即将破土动工的自建房 雕琢建筑 314 2014-03-13 12:17
33 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 861 2014-03-29 17:32
23 Re:三月后即将破土动工的自建房 a_niujz 95 2014-04-02 23:35
24 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 186 2014-04-05 18:50
29 Re:三月后即将破土动工的自建房 xiyi 47 2014-04-06 17:44
28 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 139 2014-04-06 22:26
28 Re:三月后即将破土动工的自建房 jun361163 59 2014-04-07 11:20
27 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 150 2014-04-08 10:18
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 mkq_009 176 2014-04-07 15:41
28 Re:三月后即将破土动工的自建房 mkq_009 17 2014-04-08 12:26
19 Re:三月后即将破土动工的自建房 AAAAA007 14 2014-04-08 17:49
21 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 79 2014-04-08 19:25
22 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 467 2014-04-08 19:55
28 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 285 2014-03-09 11:14
30 Re:三月后即将破土动工的自建房 Mavericks918 113 2014-03-23 10:53
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 216 2014-03-29 17:40
28 Re:三月后即将破土动工的自建房 cpjwk 34 2014-04-10 19:54
180 Re:三月后即将破土动工的自建房 fandy_ok 14 2014-04-10 21:48
36 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 88 2014-04-11 21:10
29 Re:三月后即将破土动工的自建房 庄户摇匠 22 2014-04-13 22:38
24 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 89 2014-04-14 14:25
19 Re:三月后即将破土动工的自建房 西桥河名师 13 2014-07-03 18:21
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 池塘鱼平房 6 2014-07-04 13:35
19 Re:三月后即将破土动工的自建房 掌心的温柔 28 2014-07-31 09:37
17 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 165 2015-07-23 17:43
20 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 88 2015-07-23 17:44
22 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 582 2015-07-23 18:11
20 Re:三月后即将破土动工的自建房 wsp1014 59 2015-07-24 08:57
19 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 141 2015-07-24 09:29
22 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 487 2014-03-09 11:23
18 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 155 2015-07-24 09:34
32 Re:三月后即将破土动工的自建房 ad7956110 40 2015-07-30 09:46
19 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 151 2015-07-30 16:43
13 Re:三月后即将破土动工的自建房 漂流一梦 90 2015-08-13 11:06
20 Re:三月后即将破土动工的自建房 鬯景 23 2015-09-07 17:49
24 Re:三月后即将破土动工的自建房 yaozhou393 20 2015-10-06 17:16
35 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 27 2014-03-09 11:29
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 susitian 160 2014-03-09 13:02
33 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 207 2014-03-09 18:35
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 susitian 30 2014-03-09 19:41
19 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 105 2014-03-10 11:55
21 Re:三月后即将破土动工的自建房 mikerr 10 2014-03-09 20:15
15 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 73 2014-03-10 12:02
23 Re:三月后即将破土动工的自建房 Charleston_Lee 23 2014-03-10 13:02
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 153 2014-03-10 13:11
26 Re:三月后即将破土动工的自建房 林北就是娇 8 2014-03-11 10:20
25 Re:三月后即将破土动工的自建房 ahonglong 78 2014-03-11 15:47
30 Re:三月后即将破土动工的自建房 AAAAA007 39 2014-03-11 11:33

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.